درباره نشریه

یکی از شاخص‌های توسعه علمی و فرهنگی هر کشور تولید دانشنامه‌ها و منابع مرجع است.جایگاه دانشنامه‌نویسی در آموزش و پرورش به صورت مستقیم تولید دانش در آموزش و شیوه‌های پرورش است.نقش عمده دانشنامه نویسی عبارتست از تولید منبعی موثق به نحوی که مراجعه کنندگان بتوانند به سهولت و سرعت و با دقت قابل  اعتمادی پاسخ سوال قابل استناد خود را دریابند.مزیت این پاسخ علاوه بر مستند بودن به دور بودن از دیدگاه‌ها و تفسیرهای شخصی،غیرجانبدارانه است.